Prowadzenie ksiąg handlowych

 • opracowywanie zasad (polityki) rachunkowości,
 • przygotowanie zakładowego planu kont,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dokumentów dostarczonych przez klienta,
 • sporządzanie rozliczeń podatkowych PIT, CIT, VAT,
 • kontrola rozrachunków,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie zaległych sprawozdań finansowych
 • sporządzanie okresowych raportów na potrzeby Klienta, według jego potrzeb i wzorów,
 • przygotowywanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego i NBP,
 • reprezentowanie w Urzędach Skarbowych, ZUS i innych organach,
 • informowanie o zmianach w przepisach podatkowych

Poznaj nasze wszystkie usługi:

i

Prowadzenie ksiąg
handlowych

Księgowość
uproszczona

Usługi kadrowe
i finansowe

Usługi finansowe
pozostałe

BHP
dla firm

Opracowywanie obiegu
dokumentów w firmie

Nasze Ceny

Ceny naszych usług ustalamy indywidualnie w drodze negocjacji z klientem. Ich wysokość zależy od:

 •  formy organizacyjnej przedsiębiorstwa
 • formy opodatkowania (księgi handlowe, książka przychodów i rozchodów)

Zainteresowany?

Skontaktuj się