Kadry i płace

 • naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac,
 • obsługa umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło), przygotowywanie rachunków,
 • prowadzenie akt pracowniczych
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
 • obsługa dokumentacji ZUS oraz informacji PIT-11
 • rozliczenia z ZUS i US,
 • sporządzanie deklaracji rocznych dla pracowników, zleceniobiorców,
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu,
 • przygotowywanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy,
 • rejestracja pracowników w ZUS,
 • wystawianie świadectw pracy.

Poznaj nasze wszystkie usługi:

i

Prowadzenie ksiąg
handlowych

Księgowość
uproszczona

Usługi kadrowe
i finansowe

Usługi finansowe
pozostałe

BHP
dla firm

Opracowywanie obiegu
dokumentów w firmie

Nasze Ceny

Ceny naszych usług ustalamy indywidualnie w drodze negocjacji z klientem. Ich wysokość zależy od:

 •  formy organizacyjnej przedsiębiorstwa
 • formy opodatkowania (księgi handlowe, książka przychodów i rozchodów)

Zainteresowany?

Skontaktuj się