Kadry i płace

 • naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac,
 • obsługa umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło), przygotowywanie rachunków,
 • prowadzenie akt pracowniczych
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
 • obsługa dokumentacji ZUS oraz informacji PIT-11
 • rozliczenia z ZUS i US,
 • sporządzanie deklaracji rocznych dla pracowników, zleceniobiorców,
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu,
 • przygotowywanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy,
 • rejestracja pracowników w ZUS,
 • wystawianie świadectw pracy.

Poznaj nasze wszystkie usługi:

i

Prowadzenie ksiąg
handlowych

Księgowość
uproszczona

Usługi kadrowe
i finansowe

Usługi finansowe
pozostałe

BHP
dla firm

Opracowywanie obiegu
dokumentów w firmie

Nasze Ceny

Ceny naszych usług ustalamy indywidualnie w drodze negocjacji z klientem. Ich wysokość zależy od:

 •  formy organizacyjnej przedsiębiorstwa
 • formy opodatkowania (księgi handlowe, książka przychodów i rozchodów)

Zainteresowany?

Skontaktuj się

DoMyEssay is an essential tool for students because it provides a variety of writing solutions and the perfect solution for any writing assignment. They offer top-quality work for an affordable price. Their writers possess extensive experience on a range of subjects. They also have demonstrated competence when it comes to academic writing. Moreover, they protect your financial information as well as personal information with a money back guarantee. They ensure the essay writing security of your personal and financial information in addition to demonstrating the trust and respect the customers have to the company. These are affordable to an undergraduate’s budget.