Księgowość uproszczona

  • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie ewidencji ryczałtu ewidencjonowanego,
  • prowadzenie ewidencji i rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług (VAT),
  • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • sporządzenie rocznych rozliczeń podatkowych,
  • reprezentowanie w Urzędach Skarbowych, ZUS i innych organach,
  • informowanie o zmianach w przepisach podatkowych

Poznaj nasze wszystkie usługi:

i

Prowadzenie ksiąg
handlowych

Księgowość
uproszczona

Usługi kadrowe
i finansowe

Usługi finansowe
pozostałe

BHP
dla firm

Opracowywanie obiegu
dokumentów w firmie

Nasze Ceny

Ceny naszych usług ustalamy indywidualnie w drodze negocjacji z klientem. Ich wysokość zależy od:

  •  formy organizacyjnej przedsiębiorstwa
  • formy opodatkowania (księgi handlowe, książka przychodów i rozchodów)

Zainteresowany?

Skontaktuj się