Usługi finansowe – pozostałe – CentrumFinanse.eu

 • wyprowadzanie zaległości podatkowych i księgowych,
 • doradztwo podatkowe
 • doradztwo księgowe
 • indywidualne rozliczenia roczne podatników
 • występowanie w imieniu klienta o wydanie zaświadczeń o niezaleganiu z US oraz ZUS.
 • doradztwo w zakresie optymalizacji obciążeń podatkowych.
 • wsparcie podczas kontroli podatkowej przedsiębiorstwa,
 • doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania oraz formy
 • prowadzenia działalności dla nowopowstających firm
 • obsługa rachunku bankowego na wniosek klienta.
 • wsparcie z zakresie Prawa Pracy
 • przygotowywanie regulaminu pracy i płacy

Poznaj nasze wszystkie usługi:

i

Prowadzenie ksiąg
handlowych

Księgowość
uproszczona

Usługi kadrowe
i finansowe

Usługi finansowe
pozostałe

BHP
dla firm

Opracowywanie obiegu
dokumentów w firmie

Nasze Ceny

Ceny naszych usług ustalamy indywidualnie w drodze negocjacji z klientem. Ich wysokość zależy od:

 •  formy organizacyjnej przedsiębiorstwa
 • formy opodatkowania (księgi handlowe, książka przychodów i rozchodów)

Zainteresowany?

Skontaktuj się